ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ “ยุบพรรคอนาคตใหม่” คดีเงินกู้ 191 ล้าน

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย มีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ จากกรณี “ธนาธร” ให้พรรคกู้ยืมเงิน 191 ล้าน 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 ก.พ. 2563 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ในวันที่ 21 ก.พ. 2563 ซึ่งเป็นกรณีที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาท ซึ่ง นายธนาธร, กรรมการบริหารพรรค, ส.ส. รวมถึงสมาชิกพรรคไม่ได้เดินทางมาศาลรัฐธรรมนูญ โดยขอฟังผลการตัดสิน ณ ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ

ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการพิจารณาเป็นระยะเวลารวม 71 วัน มีการประชุมปรึกษาหารือตลอดมารวม 11 ครั้ง องค์ประชุมตุลาการพิจารณาคดีโดยละเอียดถี่ถ้วน ให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ได้กระทำการโดยเร่งรัดหรือรวบรัด ข่าวการเมือง

เงินที่พรรคการเมืองนำมาใช้จ่ายซึ่งไม่ได้มีแหล่งที่มาตามที่กำหนด เป็นเงินที่ได้มาด้วยมิชอบ แม้ไม่ได้กำหนดเรื่องการกู้ยืมชัดเจน แม้ไม่เป็นรายได้ แต่เป็นรายรับทางการเมือง ต่องกระทำได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้เท่านั้น ต้องสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือไม่ปกติทางการค้า หรือทำให้หนี้พรรคการเมืองลดลง ถือเป็นผลประโยชน์อื่นใด ตามมาตรา 4 คำว่าบริจาคมีความหมายเฉพาะในกฎหมายนี้ ที่ต้องการควบคุมการสนับสนุนให้เป็นไปโดยพอเหมาะพอควรตามกฎหมาย ป้องกันไม่ให้ใครครอบงำพรรคการเมืองแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว เงินบริจาค

การทำสัญญากู้ยืม 2 ฉบับ 191.2 ล้าน แต่การคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใด มีพฤติการณ์ในการเอื้อประโยชน์หรือการช่วยเป็นพิเศษ ถือเป็นการรับบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 66 วรรคสอง และยังเห็นว่า นายธนาธร ให้กู้เป็นการบริจาคเงิน ให้กู้ยืมเป็นจำนวนมาก กรรมการบริหารควรจะรู้ว่าการเป็นหนี้จำนวนมากจะกลายเป็นการถูกครอบงำ เกิดความได้เปรียบทางการเงินมาเป็นผู้บงการพรรค การกู้ยืมของพรรค มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการบริจาค มีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าฝ่าฝืนมาตรา 72 เป็นเหตุให้ยุบพรรคได้