ส่องชื่อกรรมการบริหารอนาคตใหม่ สิ้นสภาพ ส.ส. ถูกเพิกถอนสิทธิ์ 10 ปี

ชื่อกรรมการบริหารอนาคตใหม่
ส่องรายชื่อกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยในวันนี้ (21 ก.พ. 2563) ซึ่งผลการพิจารณามีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ทำให้ส่งผลต่อกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ในทันที โดยทั้งหมดถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี และผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ส.ส. ก็ต้องพ้นสมาชิกภาพไปด้วย อีกทั้งกรรมการบริหารพรรคไม่สามารถไปร่วมตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้ 

ทั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่มีการเปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 2563 ว่า ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้งหมด 76 คน เป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต 26 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 50 คน โดยมี 11 คน ที่เป็นกรรมการบริหารพรรค ณ วันที่มีการกู้เงิน และตอนนี้ยังมีสมาชิกสภาพเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ ดังนี้


1. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

2. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

3. นายชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

4. พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

5. น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

6. นายไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

7. นายนิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

8. น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

9. นายสุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

10. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

11. น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ส่วนอีก 4 คน ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. คือ

12. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค

13. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค

14. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค

15. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค 

16. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดการเป็น ส.ส.

อย่างไรก็ตาม นายนิรามาน ได้มีการลาออกจากกรรมการบริหารพรรคไปเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา.