5 รัฐมนตรีผ่านฉลุย “บิ๊กป้อม” คะแนนมากสุด 277 เสียง “ธรรมนัส” น้อยสุด

มติทั้งหมดปรากฏว่ารัฐมนตรีทั้ง-5-คน
5 รัฐมนตรี ผ่านฉลุย ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติไว้วางใจทุกคน “บิ๊กป้อม” คะแนนมากสุด 277 เสียง “ธรรมนัส” น้อยสุด 269 เสียง

วันที่ 28 ก.พ. 2563 ภายหลัง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดการประชุมสภาฯ เพื่อลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เริ่มจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับการไว้วางใจไปแล้วนั้น จากนั้นตามด้วย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มติคือ ไว้วางใจ 277 ไม่ไว้วางใจ 50 งดออกเสียง 2

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไว้วางใจ 272 ไม่ไว้วางใจ 54 งดออกเสียง 2

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไว้วางใจ 272 ไม่ไว้วางใจ 54 งดออกเสียง 2

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไว้วางใจ 272 ไม่ไว้วางใจ 55 งดออกเสียง 2  

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไว้วางใจ 269 ไม่ไว้วางใจ 55 งดออกเสียง 7

ซึ่งมติทั้งหมดปรากฏว่ารัฐมนตรีทั้ง 5 คน ได้รับการไว้วางใจจากที่ประชุมสภาฯ จากนั้นมีการอ่านพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง.